visie en missie

begeleiding bij transformatie processen

Visie:

Ik streef naar een wereld waarin mensen autonoom zijn, authentiek kunnen zijn, in hun kracht staan. Een wereld waar men zich verbonden voelt met alles en iedereen. Een wereld waarin mensen niet langer geleefd worden door wat ze hebben meegemaakt in hun verleden. Een wereld waar liefde regeert en niet angst. Een wereld zonder zelfzucht en egoïsme. Een wereld van samen leven in harmonie. Een wereld in harmonie met de natuur en moeder aarde. Waar mensen spontaan zijn en in het hier en nu leven, los van conditioneringen.

Missie:

Het is mijn missie om in het komende transformatie tijdperk zoveel mogelijk mensen te begeleiden in hun transformatieproces. Waar zo ook staan in hun proces. Het transformatieproces is ook een bewustwordingsproces. Mensen weer bij hun kern, hun essentie brengen die puur en compassievol is. Mensen helpen die vast zijn gelopen in alsmaar doorgaan om maar niet te voelen en erachter zijn gekomen dat dat het niet is. Mensen helpen die vast zijn gelopen in hun overlevingsmechanismen en uitgeput zijn. Mensen begeleiden met burn-out verschijnselen en depressiviteit. Mensen begeleiden die op een kruispunt staan in hun leven en het oude los leren laten en het nieuwe leren omhelzen. Mensen die met ziekte te kampen hebben, hun baan verliezen, hun relatie verbreken. Mensen leren om te leven vanuit het hart.

Kernwaarden:

De kernwaarden die Aton-coaching hoog in het vaandel heeft staan en uitdraagt zijn:  openheid en transparantie, respectvol en authenticiteit.